Sztuka pt. „Bogami będziecie”

Opublikowany: 07.10.2019 zmodyfikowany: 07.11.2019

Zgodnie z wieloletnią tradycją naszego seminarium, również i w tym roku będzie wystawiana sztuka teatralna. Alumni III roku przedstawią tej jesieni spektakl zatytułowany „Bogami będziecie”. Sztuka zbudowana jest na wzór teatru amerykańskiego, w którym akcja rozgrywa się w jednym pomieszczeniu. Obraduje w nim komisja do spraw przeszczepów, złożona z pracowników kliniki, przedstawiciela opieki społecznej i księdza-prawnika wydelegowanego przez zarząd szpitala. To właśnie klerycy wcieleni w role zadecydują, który z czekających na transplantację pacjentów jako pierwszy otrzyma nowe serce. Serdecznie zapraszamy!


Liturgia słowa

15 grudnia 2019
niedziela
Rok liturgiczny: A/II
III Tydzień Adwentu
Pierwsze czytanie:
Iz 35, 1-6a. 10
Psalm responsoryjny:
Ps 146
Drugie czytanie:
Jk 5, 7-10
Werset przed Ewangelią:
Iz 61, 1
Ewangelia:
Mt 11, 2-11
św. Nino, św. Walerian, św. Maria di Rosa, św. Paweł z Latros.
Kolor szat
© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności