Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia

Opublikowany: 24.12.2021 zmodyfikowany: 28.12.2021

„Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju.” (Iz 9,5)

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej pragnie życzyć, by Przedziwny Doradca darzył mądrością i zrozumieniem Bożej woli; napełniał potrzebną mocą do przezwyciężania codziennych trudności; był Ojcem miłosiernym oraz Księciem wprowadzającym pokój pomimo panującego wciąż niepokoju.

 

Ks. dr. Piotr Paćkowski
rektor seminarium

al. Jan Kociubiński
senior alumnów


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności