Bp Ignacy Świrski – wzór dla wielu pokoleń

Opublikowany: 24.03.2022 zmodyfikowany: 07.04.2022

W czwartek 24 marca w auli naszego seminarium odbyło się sympozjum naukowe zatytułowane: „Sługa Boży biskup Ignacy Świrski w źródłach archiwalnych”.

Wydarzenie było połączone z prezentacją nowej pozycji książkowej – „Listów pasterskich i Orędzi Biskupa Ignacego Świrskiego”. Konferencję swym patronatem honorowym objął biskup siedlecki Kazimierz Gurda, prof. dr hab. Mirosław Minkina – rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz rektor naszego seminarium ks. kan. dr Piotr Paćkowski.

Na początku konferencji słowo wstępu do zebranych wygłosił prefekt roku propedeutycznego ks. dr Mariusz Świder – postulator procesu beatyfikacyjnego bp. Ignacego Świrskiego. Po przybliżeniu najważniejszych wydarzeń z życia Sługi Bożego wskazał także, że dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w proces, który trwa już od kilku lat i jest również zwieńczeniem prac naukowych.

Wysłuchaliśmy kolejnych referatów:

  • „Bp Ignacy Świrski w świetle swych listów pasterskich” – ks. dr Mariusz Świder.
  • „«Problemy» z biskupem Ignacym Świrskim w świetle akt Wydziału ds. Wyznań” – dr Rafał Dmowski z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
  • „Źródła do biografii biskupa Ignacego Świrskiego w zbiorach archiwów kościelnych” – ks. prał. Bernard Błoński z Archiwum Diecezjalnego w Siedlcach.
  • „Źródła do działalności uniwersyteckiej ks. prof. Ignacego Świrskiego” – dr hab. Dorota Wereda prof. UPH.
  • „Diecezja siedlecka a władze PRL w świetle dokumentów archiwalnych” – dr Grzegorz Welik z Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Uczestniczyliśmy również w projekcji filmu dokumentalnego: „Z Wilna do Nieba”. Za scenariusz i reżyserie tego dzieła odpowiadali: Mirosław Krzyszkowski i Jan Świrski.

Ks. Ignacy Świrski był lubianym wykładowcą, potrafił zainteresować słuchaczy, odznaczał się cierpliwością. Chętnie przebywał ze studentami, o czym świadczy zaangażowanie w prace organizacji młodzieżowych. Był to także czas niesienia pomocy ubogim studentom. Czynił to wszystko dyskretnie i bez rozgłosu. Jednocześnie jako profesor uczelni aktywnie włączał się w wydarzenia o charakterze państwowo-patriotycznym czy duszpasterskim. Cieszył się ogromnym autorytetem w środowisku akademickim.

Ostatnim punktem była dyskusja i podsumowanie. – „Czy jesteśmy gotowi na świętość, na dar który niesie bp Ignacy Świrski? Dziś łatwo modlić się i czekać na dar beatyfikacji, ale wielkim wyzwaniem jest, aby styl życia bpa Świrskiego stawał się naszym stylem.” – akcentował bp pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski.

Cieszymy się, że w w/w sympozjum uczestniczyli nasi współbracia z Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie wraz z opiekunem ks. mgr lic. Łukaszem Borzęckim – prefektem alumnów.

~JK


Galeria

© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności