Warunki przyjęcia do seminarium

Młodzi mężczyźni, posiadający maturę, którzy rozpoznają w swoim życiu głos powołania do kapłaństwa i chcieliby, żeby Kościół pomógł im to rozeznać odbywają kilkuletnią formację w seminarium — ludzką, intelektualną, duchową i pastoralną. Aby podjąć studia i formację w seminarium należy najpierw przejść procedurę rekrutacyjną. Terminy rekrutacji są publikowane na stronie internetowej WSD Siedlce każdego roku na przełomie maja i czerwca, zwykle pod koniec okresu egzaminów maturalnych. Każdego roku są dwa terminy (zwykle jest to sobota): jeden na początku lipca (po oficjalnym rozdaniu świadectw maturalnych) i drugi: w ostatnich dniach sierpnia. Można również w dowolnym momencie w ciągu roku skontaktować się z Rektorem lub Moderatorami czy też Ojcami duchownymi, by otrzymać podstawowe wskazówki, porady, informacje dotyczące przyjęcia do formacji seminaryjnej. W szczególnych przypadkach można umówić się na spotkanie indywidualne poza oficjalnymi datami rekrutacji. Pierwszym elementem rekrutacji jest rozmowa wstępna z Rektorem seminarium i/lub z innymi Moderatorami. Byłoby najlepiej gdyby kandydat wcześniej złożył właściwe dokumenty. Dotyczy to szczególnie życiorysu i świadectwa doświadczenia Boga tak, by Moderatorzy mogli przed rozmową zapoznać się z ich treścią. Jeśli nie jest to jednak możliwe komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć najpóźniej do daty rozmowy kwalifikacyjnej. Do Rektoratu WSD Siedlce należy dostarczyć:

 • prośbę o przyjęcie, napisaną własnoręcznie, Pobierz wzór
 • życiorys (z dokładnymi danymi personalnymi),
 • świadectwo doświadczenia Boga i usłyszenia głosu powołania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • opinię księdza proboszcza,
 • opinię katechety,
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów, wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na wszystkie wyższe uczelnie
 • zaświadczenie o niekaralności
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • xero dowodu osobistego.

W czasie rekrutacji kandydaci zdają również egzamin pisemny mający na celu zorientowanie się w podstawowej, ogólnej wiedzy z zakresu katechizmu, historii Kościoła, życia Kościoła lokalnego, podstawowych zagadnień teologiczno-moralnych (test). Przedstawiają również swobodną wypowiedź pisemną na podstawie  zaproponowanego im w trakcie spotkania tekstu.


© 2019 Sellmark. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności